LATEST Arrival on 13.03.2010! MG Super Saiyan Son Goku, Red Frame, BB Unicorn & More!

MG 1/8 Super Saiyan Son Goku
MG 1/100 Gundam Astray Red Frame Revise with Clear Parts
MG 1/100 God Gundam with Clear Parts
HG 1/144 Gundam 00 Seven Sword/G
HGUC 1/144 Stark Jegan
SD BB360 Gundam Unicorn
SD BB361 Ukin Gundam
SD BB362 Tenshiro Shibai Sazabi
SD BB Shin Koshin Gyan